Ansøgning

Denne ansøgning sikrede os status som Energilandsby i Stevns Kommune:

Holtug 18.3.2013

Til Stevns Kommune

Rådhuset

Store Heddinge

Att.: Birgitte Nielsen

Vedr.: Energilandsby

Efter drøftelser i hhv. Holtug Borgerforening i marts 2013 og Holtug Samarbejdsforum januar 2013, vil vi hermed søge om at blive valgt til  Energilandsby 2013.

Holtug Samarbejdsforum består af repræsentanter for følgende foreninger: Borgerforeningen, Forsamlingshuset, Lodsejerne, Strandlauget, Vandværket, Menighedsrådet og Bøgeskovens Sejlklub. Holtug Samarbejdsforum har udpeget Lone Clausen som tovholder på projektet.

Målsætningen for Holtug som Energilandsby er:

 1. en samlet reduktion af CO2 udslip
 2. at styrke sammenholdet i Holtug
 3. at styrke og udbygge samarbejdet mellem de forskellige foreninger i Holtug

Planen er som følger:

 1. Drøftelse i Samarbejdsforum i april 2013, hvor vi efter en brainstorm vil definere ideer og spørgsmål til yderligere afklaring.
 2. Nedsættelse af en koordinationsgruppe med repræsentanter fra de forskellige foreninger og andre interesserede
 3. Konsulentfeedback på forslag fra mødet i april
 4. Borgermøde, hvor ideen præsenteres i en mere fast struktur, og hvor ideer og forslag fra borgerne indhentes/prioriteres.
 5. Nedsættelse af diverse arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige aktiviteter til nedsættelse af CO2-udslip, f.ex. isolering, alternative opvarmningsformer, energirenoveringer, nedsættelse af dagligt el-forbrug og alternative transportmuligheder/fælles transport.

På nuværende tidspunkt ligger følgende forslag på arbejdsbordet:

 • Fælles energi i form af vind- sol- eller jordvarmeanlæg
 • Individuelle planløsninger for den enkelte borgers energibesparelse
 • Fælles transportarrangement

Denne ansøgning kan naturligvis, hvis ønsket, uddybes.

 

På vegne af Holtug Borgerforening og Holtug Samarbejdsforum

 

Lone Clausen

Strædet 8, Holtug

4660 Store Heddinge

Tlf mobil 26280509

Email lc@direkte.org