Holtughaverne

Holtughaverne er en af de faste traditioner i Holtug.

 <<<<< Høstgilde i Holtughaverne. Børnene er samlet om bålet, og der bages snobrød.

Holtug Haverne har været en fantastisk kulturbevarende institution i Holtug. Senest har Ellen solgt sin ejendom og Egon har sagt stop efter mange års flot indsats, P.t. overvejer borgerforeningen og børneforældrene hvordan vi kan videreføre denne tradition.

Her følger Egon’s fortælling om Holtughaverne:

“I starten af 90’erne opfordrede Inga mig til at starte nogle haver for børnene i Holtug. Vi fik et stykke jord hjos Hanne og Hardy. De første år var det op til Holtuggårds markvej ved Træhjørnet. Det første år var der 8-10 børn. Senere flyttede vi haverne ned tilhusene , men stadig på Hanne og Hardy’s mark. Deltagerantallet svingede noget, et enkelt år var der kun 1 deltager, men jeg sagde, at når hun gerne ville have en have, vil jeg gerne bruge den nødvendige tid til det og vi havde en hyggelig sommer. For nogle år sidenvar der oversvømmelse flere gange i haverne og vi var på udkik efter et andet stykke jord.Ellen og Johannes havde kort før lukket gartneriet i Holtug og havde et stykke jord, de egentlig ikke havde brug for. Det fik vi så til Holtughaverne. Det er rigtig god jord til formålet og Ellen har været en stor hjælp med at vejlede børnene med såning og pasning af haverne. Også en del forældre hjælper godt til.Der har alle årene hos Ellen og Johannes været mange børn i haverne. Toår var der 16 børn som havde have – ellers er der 12-14 stykker. Og der er mange herlige unger. Nogle børn er starter som 6-7 årige og har forsat til konfirmationsalderen – nogle endda lidt længere.”