Forårsprogram 2019

  Klik på linket herunder for at se programmet – eller for at printe det:
HBF forårsprogram 2019

Alternativt kan det læses herunder:
Holtug Borgerforening forårsprogram 2019

Holtug Borgerforenings bestyrelse 2019/20: 

  • Formand Hans Kristensen mail: iuhak@hotmail.com tlf.: 42 91 10 20
  • Næstformand Jytte Martinussen mail: jyttewm@gmail.com tlf.: 24 28 51 11
  • Kasserer Ole Borch mail: mail@oleborch.com tlf.: 25 18 35 55
  • Anette Gustafson mail: anettegustafson@live.dk 24 40 18 03
  • Lars Honore’ mail: honore@gjorslev.dk tlf.: 40 20 41 05
  • Tina Lerche mail: tl@my-time.dk tlf.:26 81 27 97
  • Christian L. Pedersen mail: c.l.pedersen.iv@gmail.com tlf.: 26 54 85 31
  • Suppleant Lene Solhøj mail: lenekri@gmail.com tlf.: 26 56 81 71

Aktiviteter, forår 2019.

Biblioteksaften d. 24.01 kl. 19.00-21.00: Holtug Borgerforening arrangerer en biblioteksaften i forsamlingshuset med kaffe og kage med Bibliotekschef May-Britt Diechmann under temaet. Hvad kan biblioteket gøre for det gode liv i landsbyen? Mødet vil blive afholdt i en dialog form med masser af muligheder for spørgsmål og forslag.

Aktivitetsdage i Forsamlingshuset – TORSDAGE fra d. 31.01 til og med d. 14.03. kl. 18.00 til 22.00 med flg. aktiviteter:

IT-undervisning med Biblioteket alle dagene fra kl. 19.00. Undervisning i Facebook 1+2 (grundkursus for begyndere), e boks og IT-sikkerhed. Vi bruger Facebook til markedsføring og dialog vedrørende aktuelle emner og derfor opfordrer vi alle til at komme med i vores lukkede gruppe på Facebook Kreativt hjørne. Kreative borgere kommer og deler viden med hinanden og andre. Kom og vær med til at udvikle hjørnet. Kortspil, brætspil, matador o. lign. Vi inviterer alle til at deltage i hyggen. Køkken. Måske er der nogle børn eller voksne der vil hygge sig i køkkenet. Vi sørger for at der er nogle muligheder. Energi. Overalt er Holtug kendt for at være energilandsby. Har du brug for et godt råd vil vi kunne vise vejen. Bordtennis. Hvem er bedst? Superserveren, Københavnsmesteren, talentet fra Rødovre eller en helt fjerde. Det får vi afgjort.

Det vil være super hvis der gror nye aktiviteter op. Vi snakker sammen på Facebook om nye tilbud.

Fastelavnsfest i Forsamlingshuset d. 03.03 kl. 14.30: Pris pr. barn er: kr. 35,- for medlemmer og kr. 55,00 for ikke medlemmer.

Generalforsamling fredag d. 15.03 kl. 18.00:

For både Borgerforeningen og Forsamlingshuset. For deltagelse/ stemmeberettigelse til Borgerforeningen og/eller Forsamlingshuset, kræves rettidig betalt kontingent til den ene eller begge foreninger. Vanen tro vil der blive serveret et måltid mad. Hvis deltagelse i spisning ønskes, skal tilmelding ske senest d. 09.03 til: John Tange, 40 45 66 48 eller jt@holtugmc.dk

“Holtug i gamle dage” d. 01.06. kl. 9.00 ved kirken: Vi mødes med cykler ved kirken og der fortælles om kirken og dens betydning for Holtug i “gamle dage”. Herefter går turen til Havnen, Bøgeskoven og Gjorslev hvor der fortælles om stederne. Cykelturen er på ca. 10 km i et roligt tempo med pauser og der vil være følgebil med salg af øl og vand. Vi slutter af med en lille frokost på Grønningen. Sluttid ca. kl. 13.00. Pris 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer af Holtug Borgerforening. Tilmelding til Hans Kristensen på iuhak@hotmail.com eller på telefon 42911020.

Sankthansaften den 23.06: Sankthansbålet vil blive tændt på Grønningen kl. 21.00. Yderligere informationer vil blive annonceret via sandwich-skiltene, hjemmeside og Facebook, når vi nærmer os datoen

Faste aktiviteter i Forsamlingshuset: motion for alle M/K. Hver mandag kl. 9.30 til 10:30 er der gymnastik i forsamlingshuset. Starter mandag den 07.01 og derefter hver mandag frem til foråret melder sig. Pris pr. gang: kr. 30,00 Instruktør: Lisbet Hess Tlf. 51 32 74 55 eller 56 56 72 13.

Cykel-Gruppen. Tirsdage og torsdage kl. 17.30. (ca. 20-25 km stigende til 30-35 km pr. gang. Mandage, onsdage og fredage kl. 9.30. Ca 20-25 km stigende til 30-35 km pr gang – om mandagen køres der 10-12 km. Mødestedet er forsamlingshuset. På alle turene vil det være muligt at vende om og dermed køre kortere. Formålet er både motion og socialt. Vi planlægger og træner til en cykeltur til Berlin med afgang ca. 1.9. Vi er klar til en cykelsnak på aktivitetsdagene. Turene kan følges på Facebook.

Sti-Gruppen: Gå nye ture i Holtug. Fredage fra 11.01-08.03 kl. 10.00 fra Grønningen. Turlængde ca 1,5 time. Evt. aflysning i info-skab ved Grønningen.

Folkekøkken: Følgende datoer er p.t. planlagt: 23.01, 06.02, 04.03, 04.04, 06.05 og 14.06. Alle dage kl. 18.00.

Yoga -første gang 12.02 kl.19.00-20.15: Vi forsætter yoga, men nye er velkomne fra 12.02. Holdet kører 10 gange. Pris kr. 500,00 Minimum 10 personer. Tilmelding inden 02.02 til Suzzi Bonde på 22 43 63 80.

Kontingent til Holtug Borgerforening
Du kan betale via en bankoverførsel til foreningens konto i Nordea: 2340 0746 144 784 eller MobilePay: 40 45 66 48
Husk at angive navn, adresse og en e-mail. Betaling af kontingent inden 1. marts er nødvendig for deltagelse i generalforsamling.
Kontingent pr. kalenderår er kr. 150,- pr. husstand/enlige kr. 100,- Betaling kan også ske til kasserer John Tange, på Strædet 3-5 tlf.: 40 45 66 48 eller jt@holtugmc.dk

STRANDFORENINGEN BØGESKOV
Har du lyst til at støtte lokale kræfter med at få renset stranden ved Bøgeskoven, kan du støtte foreningen ved at melde dig ind.
Det koster kr. 300,00 pr. år. pr. husstand.
MobilePay til 58593 eller overfør til konto i Nordea: 2340 7563185656

Holtug Forsamlingshus kontingent og udlejning
Med netbank kan du betale via en bankoverførsel til foreningens konto i Nordea: 2340 8983 179 542 el. MobilePay: 41 40 73 12
Husk at angive navn, adresse og en e-mail. Betaling af kontingent inden 1. marts er nødvendig for deltagelse i generalforsamling.
Kontingent pr. kalenderår er kr. 150,- pr. husstand/enlige kr. 100,-
Angående udlejning ring eller mail til Mette Maimann på 41 40 73 12 holtug.forsamlingshus@gmail.com – www.holtugforsamlingshus.dk

Eventuelle ændringer i programmet vil blive publiceret på Holtug Borgerforenings facebookside og på borgerforeningens 3 sandwichskilte.