Kontingent

Det årlige kontingent for hustande er kr. 150,-. For enlige kr. 100,-. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at du/I har indbetalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse. Melder man sig ind, eller indbetaler kontingent, senere på året, gælder indbetaling kun for det resterende kalenderår.

Som medlem får du/I en billigere pris på de arrangementer, hvor der opkræves deltagerbetaling og du/I støtter Holtug Borgerforenings arbejde.

Du/I kan indbetale via Netbank eller bank til reg. nr.: 2340 – kontonr.: 0746 144 784.
Alternativt MobilePay til: 40456648

Husk venligst at opgive navn og adresse. Hvis du/I har en e-mail adresse må denne også meget gerne oplyses.

Du/I kan også rette henvendelse til formanden eller kasseren, hvis du/I ønsker at betale kontant.